Municipality Administration

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
10832 / 9/21/2018 Публична общинска собственост ХАСКОВО Местност: м. "Идимирли" Поземлен имот с идентификатор №: 77195.32.1
• ЗЕМЯ (6009 кв.м.)
Община Хасково - Професионална гимназия по автотранспорт и аграрни технологии булстат -
10831 / 9/21/2018 Публична общинска собственост ХАСКОВО Номер: № по предходен план: 77195.31.43 Местност: м. "Казан топра" Поземлен имот с идентификатор №: 77195.31.57
• ЗЕМЯ (36489 кв.м.)
Община Хасково - Професионална гимназия по автотранспорт и аграрни технологии булстат -
10830 / 9/21/2018 Публична общинска собственост ХАСКОВО Улица: "Панорама" №: 5 Местност: м. "Казан топра" Поземлен имот с идентификатор №: 77195.31.1
• ЗЕМЯ (3340 кв.м.)
Община Хасково - Професионална гимназия по автотранспорт и аграрни технологии булстат -
10829 / 9/21/2018 Публична общинска собственост ХАСКОВО Номер: стар идентиф.: 77195.31.43 Местност: м. "Казан топра" Поземлен имот с идентификатор №: 77195.31.53
• ЗЕМЯ (22492 кв.м.)
Община Хасково- Професионална гимназия по автотранспорт и аграрни технологии булстат -
10828 / 9/21/2018 Публична общинска собственост ХАСКОВО Номер: стар идентиф.:77195.31.43 Местност: м. "Казан топра" Поземлен имот с идентификатор №: 77195.31.51
• ЗЕМЯ (7350 кв.м.)
Община Хасково - Професионална гимназия по транстпорт и аграрни технологии Булстат -